آدرس : کاشان – بلواردانش – دانش 23 – مجتمع امین

دادگاه و دادگستری آران و بیدگل

دریافت مشاوره حقوقیآدرس دفتر: کاشان – بلواردانش – دانش 23 – مجتمع امین

شماره تماس :

شماره دادگاه آران و بیدگل در شعب مختلف

  • شعبه اجرای احکام مدنی و کیفری :

031-54752091-3

  • شعبه اجرای احکام شورای حل اختلاف :

031-54734438

031-54734466

نوبت دهی آنلاین :

جهت دریافت نوبت اینترنتی از طریق سایت دادگستری آران و بیدگل کلیک کنید.

آدرس :

آدرس دادگاه آران و بیدگل در شعب مختلف

  • شعبه اجرای احکام مدنی و کیفری :

بلوار عاملی – نرسیده به میدان سپاه – جنب فرمانداری – کد پستی : 8741663363

  • شعبه اجرای احکام شورای حل اختلاف :

خیابان نواب صفوی- نبش کوچه ادب7 – کدپستی : 8741795918