در نشست خبری که در تاریخ 26 اسفند برگزار شد، سخنگوی قوه قضائیه دیه سال 1400 را اعلام کرد.

اعلام دیه سال 1400 در نشست خبری

این موضوع در دو جلسه متوالی روز گذشته و دوشنبه در شورای عالی قوه قضاییه مطرح و نهایتاً مصوبه ریاست قوه قضاییه این شد که برای سال ۱۴۰۰ نرخ دیه قتل عمدی یا غیرعمدی مسلمان ۴۸۰ میلیون تومان باشد.

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه

مبلغ دیه کامل اعلام شده نسبت به مبلغ دیه در سال 99، 150 میلیون تومان یا به عبارت دیگر حدود 45 درصد افزایش یافته است.

دیه ماه های حرام سال 1400

با افزودن ثلث مبلغ اعلام شده به دیه در ماه های عادی، مبلغ دیه در ماه های حرام سال 1400 که برابر 640 میلیون تومان است بدست میاید. ماه‌های حرام و معادل شمسی آن ها در سال پیشرو شامل موارد زیر است:

  • محرم (19 مرداد الی 16 شهریور)
  • ذی القعده (22 خرداد الی 20 تیر)
  • ذی الحجه (21 تیر الی 18 مرداد)
  • رجب (14 بهمن الی 12 اسفند)

محاسبه درصدی دیه

همانطور که میدانید، دیه برخی از اعضای بدن به صورت درصدی از دیه کامل محاسبه می‌شود. در ادامه چند مورد را برایتان محاسبه کرده ایم.

  • نیم درصد دیه سال هزار و چهارصد: 2 میلیون و 400 هزار تومان
  • یک درصد دیه 1400: 4 میلیون و 800 هزار تومان
  • دو درصد دیه: 9 میلیون و 600 هزار تومان
  • 5 درصد دیه: 24 میلیون تومان
  • ده درصد دیه: 48 میلیون تومان
  • 50 درصد دیه سال: 240 میلیون تومان

جدول دیه اعضای بدن در سال 1400

نام عضومقدار دیه
دیه اعضای جفتی مانند چشم , گوش , دست , پا هر یک 50 درصد و هر دو عضو 100 درصد
شکستگی استخوانیک پنچم دیه عضو
خرد شدگی استخوانیک سوم دیه عضو
شکستگی دنده محیط بر قلبحدود 11 میلیون 963 هزار تومان
شکستگی سایر دنده هاحدود 4 میلیون و 785 هزار تومان
شکستگی بینیحدود 47 میلیون و 850 هزار تومان
دیه بخیهبه نظریه پزشک قانونی بستگی دارد
جدول دیه اعضای بدن در سال 1400

برای محاسبه دیه سایر اعضای بدن، به سامانه محاسبات آنلاین قضایی سایت مراجعه کنید.

اگر در مورد دیه سوالی دارید برای دریافت مشاوره کلیک کنید.