آدرس : کاشان – بلواردانش – دانش 23 – مجتمع امین

1- قرارداد خرید و حمل کالا و اجناس

2- قرارداد حمل و نقل محموله از کشتی به کامیون

3- قرارداد بارگیری و حمل و تخلیه

4- قرارداد فروش و حمل و تحویل اجناس و کالا با نصب و راه اندازی

5- قرارداد جعاله حمل و نقل کالا و تحویل

6- قرارداد حمل و ترخیص کالا

7- قرارداد حمل و نقل  لوله و پلیکا

8 -قرارداد قبول تحویل مبادله توزیع مرسولات پستی

9- قرارداد بیمه باربری داخلی شرکت های حمل  و نقل