آدرس : کاشان – بلواردانش – دانش 23 – مجتمع امین

 1. قرارداد راهبری نگهداری تاسیات مکانیکی
 2. قرارداد طرح سیستم برودتی موتور خانه
 3. قرارداد راهبری و نگهداری تاسیسات بیمارستان ها
 4. قرارداد پیمان نگهداری سیستم های تهویه مطبوع
 5. قرارداد سرویس و نگهداری دستگاه های کامپیوتر
 6. قرارداد تعمیر و نگهداری تابلو برق برج های مسکونی یا مجتمع اپارتمانی
 7. قرارداد تعمیر و نگهداری چیلر
 8. قرارداد سرویس و نگهداری اسانسور
 9. قرارداد سرویس و نگهداری برج مخابراتی و سیستم مخابراتی
 10. قرارداد  پیمان کاری باز دید دوره ای نگهداری از سیستم اعلام و اتفاء غریق
 11. قرارداد خدمات نظافت بیمارستان
 12. قرارداد نظافت و تعمیر و نگهداری هتل ها و هتل اپارتمان ها و مجتمع اپارتمانی
 13. قرارداد سرویس دهی ابدار خانه شرکت ها
 14. قرارداد نظافت کارخانه جات –شرکت ها – ادارات – برج ها
 15. قرارداد خرید غذا با سالن غذاخوری
 16. قرارداد تولید غذا در سلف سرویس
 17. قرارداد تهیه غذای گرم