آدرس : کاشان – بلواردانش – دانش 23 – مجتمع امین

شرکت

در حال بارگیری نوشته ها...
وکالت ثبت شرکت در کاشان

ثبت شركت

ثبت شرکت مانند مسائل قانونی دیگر مقررات و شرایط خاصی را دارد.در این مقاله با مراحل،مدارک و هزینه ها، وکیل ثبت شرکت آشنا می شویم.

ادامه مطلب

اثبات عدم شراکت با وکیل

اثبات شراکت

هنگامی که بین شرکا، بر سر مسائلی اختلافی ایجاد شود و مدارک مستندی مبنی بر اثبات شراکت وجود نداشته باشد، دعوی اثبات شراکت مطرح می شود.

ادامه مطلب