آدرس : کاشان – بلواردانش – دانش 23 – مجتمع امین

کار

در حال بارگیری نوشته ها...

اختلاف کارگر و کارفرما

اختلاف کارگر و کارفرما از زمان های گذشته تا کنون وجود داشته و با تکمیل قوانین،نهادهایی تخصصی برای پیگیری و حل این مسائل بوجود آمدند که به بررسی آنان می پردازیم.

ادامه مطلب