آدرس : کاشان – بلواردانش – دانش 23 – مجتمع امین

اثبات شراکت با شهادت شهود

در حال بارگیری نوشته ها...
اثبات عدم شراکت با وکیل

اثبات شراکت

هنگامی که بین شرکا، بر سر مسائلی اختلافی ایجاد شود و مدارک مستندی مبنی بر اثبات شراکت وجود نداشته باشد، دعوی اثبات شراکت مطرح می شود.

ادامه مطلب