همه انسان ها صاحب اموال خود می باشند و حق تصرف آن را دارند و این قانون بعد از مرگ افراد هم صادق است و فرد با اختیار خود می تواند وصیتی را تنظیم کند اما در بعضی موارد که در ادامه به آن اشاره می کنیم مبحث ابطال وصیت نامه مطرح می شود. طبق قانون اختیار فرد بر اموالش بعد از مرگ کمی محدودتر می شود. در ماده 843 قانون مدنی داریم :

وصیت به زیاده بر ثلث ترکه، نافذ نیست؛ مگر به اجازه‌ وراث و اگر بعضی از ورثه اجازه کند، فقط نسبت به سهم او نافذ است.

جمله بالا به زبان ساده بیان می کند شخص متوفی فقط می‌تواند برای یک سوم اموال خود وصیت نماید و اگر بیش از این مقدار وصیت کند آن وصیت باطل است مگر اینکه مورد تایید وراث قرار بگیرد.

بعد از مرگ، شخصی مسائل مربوط به ارث مطرح می شود که اگر وصیت نامه ای موجود باشد ، نقش مهمی ایفا می کند. تنظیم صحیح یک وصیت نامه موجب کاهش اختلافات میان وراث می شود. گاهی مواقع وصیت نامه مورد تایید وراث نیست و موجب اعتراض آنان می شود. در اینجا موضوع ابطال وصیت نامه و باطل شدن وصیت نامه توسط وکیل مجرب مطرح می شود.

انواع وصیت نامه را بشناسید

در ابتدا بهتر است با انواع وصیت نامه آشنا شویم . ماده 276 قانون امور حسبی وصیت نامه را به سه دسته تقسیم کرده است :

 1. وصیت نامه ی رسمی:

نوشتن این وصیت نامه را در دفتر اسناد رسمی انجام می دهند . این نوع وصیت نامه مفقود نمی شود دفاتر ثبت شده و هیچ کسی نمی تواند آن را از بین ببرد.

وصیت نامه رسمی برای تمام افراد که بی سواد یا با سواد هستند قابل نوشتن است. این نوع وصیت نامه ها به دلیل آن که قانونی تنظیم و ثبت می شود ، برای ابطال آن دلایل کمی وجود دارد ولی اگر مدارکی موجود باشد که جعل وصیت نامه را ثابت کند می توان آن را با کمک وکیل در دادگاه مطرح کرد. در ادامه این مورد را بیشتر بررسی می کنیم.

 1. وصیت نامه ی خودنوشت:

این نوع وصیت نامه به دست خط وصیت کننده می باشد.این نوع وصیت برای افراد بی سواد و کسانی که مشکل بینایی دارند قابل نوشتن نیست و باطل است. نوشتن تاریخ وصیت با فرمت با ماه و سال و روز  اجباری است.

 1. وصیت نامه ی سری:

این نوع وصیت نامه بین مردم رایج نیست. وصیتی سری توسط موصی امضا می‌شود و در اداره ثبت محل اقامت او یا محل دیگری که در آیین نامه وزارت دادگستری تعین شده است، به امانت گذاشته می‌شود.توصیه می شود فردی که بی سواد است از وصیت نامه سری استفاده نکند.

شرایط ابطال وصیت نامهدر چه مواردی حق ابطال وصیت نامه وجود دارد ؟

شرایط ابطال وصیت نامه شامل موارد زیر است :

 • اگر با وجود مدارک کافی ثابت شود که وصیت نامه جعلی است.
 • اگر فرد در اثر خودکشی جان خود را از دست بدهد.
 • طبق قانون کسی حق محروم نمودن ورثه خود را از ارث ندارد و اگر این عمل رخ دهد وصیت نامه باطل است.
 • فرد در وصیت نامه خود در مورد اموال دولتی یا متعلق به غیر وصیت کرده باشد.
 • اگر متوفی با نیت کار نامشروعی، وصیت کرده است.
 • نویسنده وصیت فاقد اهلیت بوده باشد.
 • اگر وصیت نامه با هدف فرار از دین باشد ، باطل است.
 • اگر از متوفی دو وصیت نامه موجود باشد و با یکدیگر مغایرت داشته باشند.
 • وجود مدارک معتبری که نشان دهنده رجوع متوفی از وصیت نامه خود باشد.

برای ابطال وصیت نامه چه اقداماتی لازم است ؟

برخی از وصیت نامه هایی که توسط متوفی در زمان حیاتش نوشته شده است دارای ایراداتی هستند که موجب ضرر به وراث می شود. در این موقع تنظیم دادخواستی با عنوان “ابطال وصیت نامه” توسط بهترین وکیل کاشان ضروری می باشد.کسی که مدعی است که وصیت نامه بطور صحیح تنظیم نشده است باید با ارائه دلیل و مدرک گفته خویش را به اثبات برساند.

تنظیم دادخواست ابطال وصیت نامهدادخواست ابطال وصیت نامه چگونه است ؟

دادخواست ابطال وصیت نامه ، غیر مالی و از امور حسبی می‌باشد و در دادگاه نزدیک به محل سکونت متوفی تنظیم می شود.

ذکر دلیل در دادخواست اجباری است. دادخواست تنظیم شده توسط وکیل کاشان ، در دادگاه مورد بررسی قرار می گیرد و رای نهایی صادر می شود.

وصیت نامه رسمی چگونه باطل می شود ؟

در ابتدای بحث به یکی از دلایلی که می توان وصیت نامه رسمی را باطل کرد اشاره کردیم. از دلایل دیگری می توان به عدم تنظیم وصیت نامه  به صورت صحیح در دفاتر اسناد رسمی اشاره کرد که این تنظیم به نحوی موجب ضرر وارثان می شود.

اگر ثابت شود که در وصیت نامه رسمی قانون یک سوم رعایت نشده و در آن مشکلی وجو دارد میتوان نسبت به ابطال آن اقدام کرد.

برای ابطال وصیت نامه چه مدارکی نیاز است ؟

 1. اصل و کپی وصیت نامه
 2. مدارک شناسایی خواهان باطل کردن وصیت نامه
به این مقاله امتیاز بدهید!