به رابطه ای که میان یک شخص و ملکی خاص برقرار است و موجب عدم تصرف دیگر اشخاص در ملک مذکور میگردد، مالکیت گفته می شود. یکی از پیامدهای مالکیت افراد بر یک ملک آن است که صاحب ملک می تواند هر نوع تصرفی را که می خواهد در ملکش ایجاد کند و از آن به بهترین نحو استفاده کند. در برخی از موارد ممکن است مالکیت یک فرد بر ملک نامشخص باشد، در چنین شرایطی فردی که مدعی مالکیت می باشد باید از روش های اثبات مالکیت ملک استفاده کند.

ادله لازم برای اثبات مالکیت ملک

یکی از مسائلی که معمولا در پرونده های مربوط به اثبات مالکیت ملک بوجود می آید آن است که از چه ادله‌ای باید برای اثبات استفاده کرد؟ برای پاسخ به این سوال به طور خلاصه به ادله لازم در دعوی اثبات مالکیت اشاره می کنیم تا با آنها آشنا شوید:

سند مالکیت

مهم ترین و راحت ترین راه برای اثبات مالکیت ملک آن می باشد که سند مالکیت توسط مالک ارائه گردد. در چنین مواردی دیگر به راحتی پرونده به نفع فرد مالک به اتمام می رسد. سند مالکیت معمولا به سندی گفته می شود که در دفاتر اسناد رسمی منعقد می گردند و دارای اعتبار قانونی می باشند. توجه داشته باشید که سند قولنامه ای نیز در چنین مواردی قابلیت استناد دارد و برای اثبات مالکیت ملک قولنامه ای نیز لازم است تا قولنامه مربوط به مراجع قضایی ارائه شود.

اگر تاکنون برای شما پیش آمده باشد که رد جریان پرونده های دعوای اثبات مالکیت ملک قرار گیرید، متوجه این نکته می شوید که معمولا دادگاه کسانی را که دارای سند رسمی برای اثبات دعوای خود ندارند را ملزم به تنظیم سند میکند، به خصوص اگر فردی که دارای سند عادی است مدعی پرونده باشد و طرف مقابل او در دعوا کسی باشد که دارای سند رسمی است.

شهادت شهود

یکی از مهم ترین چالش هایی که معمولا در پرونده های اثبات مالکیت ملک بدون سند پیش می آید آن است که افراد نمیتوانند از ادله ی کافی برای اثبات مالکیت خود استفاده کنند. در چنین مواردی توصیه می شود که از شهادت شهود برای اثبات مالکیت ملک استفاده کرد.

اثبات مالکیت ملک با شهادت شهود
اثبات در صورت عدم وجود سند، معمولا با شهادت انجام می‌شود.

برای مثال در گذشته امکان تنظیم سند رسمی برای مالکیت افراد وجود نداشت و معمولا از عهدنامه ها و توافقنامه ها برای انتقال ملک استفاده می شد. به همین خاطر نیز امروزه بسیاری از افراد برای اثبات مالکیت ملک موروثی خود در مضیقه قرار می گیرند، در چنین مواردی برای اثبات مالکیت ورثه ی می توان از شهادت شهود برای احقاق حقوق فرد مالک استفاده کرد. معمولا شهود باید کسانی باشند که مالکیت نسل گذشته فرد مالک بر ملک مورد نظر را دیده باشند و بتوانند در محاکم قانونی نیز آن را تایید کنند.

تصرف مال

کسی که ملکی را تصرف کنند برای اثبات مالکیت نیاز نیست اقدام کند، در چنین مواردی کسی که ادعا دارد مالک اصلی ملک است و ملکش توسط شخص دیگری به تصرف رسیده است باید مسئولیت حقوقی اثبات مالکیت ملک را بر عهده گیرد. تصرف معمولا در صورتی می تواند مبنی بر مالکیت باشد که مالک قبلی ملک مربوطه مشخص نباشد.

توجه داشته باشید که اگر فردی ادعا کند که شخص متصرف، مالک اصلی مال نیست و این موضوع را نیز با استفاده از ادله اثبات دیگر همچون: شهادت شهود، سند، قرارداد کتبی یا شفاهی به اثبات برساند، دیگر فرد متصرف مالک شناخته نمیشود.

وکیل اثبات مالکیت ملک

اثبات مالکیت ملک مشاعی

اثبات مالکیت ملک مشاع
اثبات مالکیت ملک مشاع

وقتی بین مالکیت یک ملک مشاع به صورت مفروز باشد، معمولا اختلافات حقوقی متعددی بوجود می آید. یکی از اختلافاتی که به وفور دیده می شود آن است که مالکیت ملک مشاع مورد قبول قرار نمی گیرد و دیگران آن را انکار میکنند. اکنون ممکن است این سوال برای برخی از افراد بوجود آید که مالکیت مفروز چیست و به چه نوع مالکیتی مفروز گفته می شود؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که وقتی چندین نفر به صورت همزمان و شراکتی، مالکیت ملکی را برعهده داشته باشند؛ میگوییم مالکیت آنها از نوع مفروز می باشد.

در برخی از مواقع ممکن است شرکایی که مالک یک ملک هستند بنا به دلایل مختلف، مالکیت یکی از شرکای خود را انکار کنند که در چنین حالتی باید حتما سهم شرکا مشخص باشد. بنابراین میتوان گفت که تفاوت مالکیت مشاعی با مالکیت مفروز در آن می باشد که در مالکیت مفروز معمولا سهم شرکا از ملک مذکور مشخص نمی باشد اما در مالکیت مشاعی، سهم هر یک از افراد تعیین شده می باشد. شریک مذکور برای اثبات مالکیت ملک مشاعی به مراجع قانونی مراجعه کند و از دلایل استنباطی و ادله استفاده نماید.

یکی از مواردی که امروزه بسیار دیده می شود آن است که سبب مالکیت ملک مشاعی، ارث می باشد. معمولا وقتی فردی فوت می گردد ملک او به صورت مشاع در میان ورثه اش تقسیم میگردد و این تقسیم مال به صورت مفروز نیست. توجه داشته باشید که در مواردی که عامل مالکیت در ملک مشاع، ارث باشد، باید اسامی تمامی وراث در گواهی حصر وراثت وجود داشته باشد. در مواردی که اسم ورثه ای در این گواهی وجود نداشته باشد، اجازه تصرف قانونی به شخص داده نمیشود و شخص مذکور برای احقاق حقوق خود باید از طریق روش های قانونی اثبات مالکیت مالک به کمک یک وکیل خوب و باتجربه در این زمینه اقدام نماید.

مدارک لازم برای اثبات مالکیت ملک

برای اثبات مالکیت ملک به چه مدارکی نیاز داریم؟
برای اثبات مالکیت ملک به چه مدارکی نیاز داریم؟

یکی از چالش های اساسی که معمولا برای افراد ایجاد می شود آن است که نمیدانند دقیقا باید برای اثبات مالکیت ملک خود چگونه عمل کنند و چه مدارکی را با خود به همراه داشته باشند. بنابراین به طور خلاصه به مدارکی که باید افراد به همراه داشته باشند اشاره می کنیم تا با آنها آشنا شوید:

  1. کپی از رسید پرداخت وجه یا وجوه پرداختی
  2. استماع شهادت شهود و تمامی کسانی که از مالکیت اطلاع دارند.
  3. تحقیقات محلی
  4. نسخه اصلی و کپی مصدق سند یا قرارداد

دادگاه صالح برای رسیدگی

قبل از آنکه بخواهیم در مورد دادگاه صالح برای اثبات مالکیت صحبت کنیم باید به این سوال پاسخ دهیم که دعوای اثبات مالکیت مالی است یا غیر مالی؟ پاسخ به این سوال برای تشخیص دادگاه صالح رسیدگی به پرونده های اثبات مالکیت، بسیار مهم است. در پاسخ به این سوال باید بگوییم که دعوی اثبات مالکیت ملک بر اساس قانون کشور ما جز دعاوی مالی به حساب می آید. بنابراین باید پرونده کسانی که قصد اقامه دعوا و اثبات مالکیت دارند باید حتما برای آغاز روند دادرسی آن فرد مدعی تمبر باطل کند و مبلغی از هزینه دادرسی را بوسیله‌ی ابطال تمبر بپردازد.

در مرحله دوم پس از ابطال تمبر می تواند به دادگاه محل مال غیر منقول مراجعه کند و اقامه دعوی کند. از آنجایی که املاک جز اموال غیر منقول به حساب می آیند و قابلیت جابجایی ندارند، دادگاه محل وقوع ملک دارای صلاحیت رسیدگی به پرونده می باشد. توجه داشته باشید که تنها ملاک تشخیص دادگاه صالح برای رسیدگی به پرونده های اثبات مالکیت ملک، محلی است که ملک در آن واقع شده است و در این موارد فرقی ندارد که محل زندگی خواهان پرونده یا خوانده پرونده کجا باشد. حتی اگر خواهان و خوانده در محل وقوع ملک ساکن نباشند نیز برای رسیدگی به روند دادرسی پرونده باشد در موعد مقرر در دادگاه مذکور حاضر شوند.

چرا از وکیل کمک بگیریم؟

یکی از عمده ترین مباحثی که معمولا در مباحث حقوقی اموال و مالکیت پیش می آید، اثبات مالکیت ملک است. امروزه تعداد پرونده های حقوقی که در آنها باید اثبات انجام شود، بسیار زیاد است و معمولا این پرونده ها دارای پیچیدگی های خاصی می باشند و هر کسی از عهده حل و فصل آنها بر نمی آید. در چنین مواردی به تمامی افراد توصیه می شود که از همان ابتدا برای احقاق حقوق خود از وکیل اثبات مالکیت ملک کمک بگیرند.

چنین وکلایی دارای تجربه و مهارت کافی در زمینه اثبات مالکیت ملک می باشند و با تمامی مراحل دادرسی چنین پرونده هایی نیز آشنایی دارند، آنان به خوبی می دانند که باید از چه روش های استنباطی و استدلالی برای اثبات مالکیت ملک استفاده کنند؛ به همین دلیل نیز احتمال تضییع حقوق افراد در این پرونده ها بسیار کاهش می یاید. گروه وکلای مشفق آماده ارائه مشاوره و وکالت تخصصی در این زمینه می‌باشد.

وکیل ملکی مرد با تجربه
وکیل زن ملکی باتجربه

از مزایای کمک گرفتن از وکیل میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

  • روند دادرسی پرونده با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت.
  • دیگر نیازی نیست تا خواهان یا خوانده پرونده به صورت حضوری در محل وقوع دعوا و دادگاه حاضر شوند، وکیل میتواند با در دست داشتن وکالت پرونده به جای موکل خود در جلسات دادگاه حضور یابد.
  • یک وکیل متخصص و با تجربه با تمامی مراحل اثبات مالکیت ملک و ارائه ادله مناسب در این زمینه آگاهی دارد و میتواند به خوبی از حقوق موکل خود دفاع کند.
به این مقاله امتیاز بدهید!