بررسی جوانب اختلاف کارگر و کارفرما

شاید برای شما یا بستگان و آشناهایتان پیش امده باشد که به دنبال راه حلی برای رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرما باشید،در این مقاله سعی شده است که تا حد زیادی نکات مربوط به حل این نوع اختلافات و مراحل آن بیان شود.

قانونگذار کشور ما با توجه به اثرات و جوانب منفی مسئله ی اختلاف کارگر و کار فرما سعی کرده است تا به جای آنکه طرح دعاوی مربوط به آنان و رسیدگی آن را به مراجع دادگستری و قضایی انتقال دهد،نهادهای میانجیگری حل اختلاف مانند کمیسیون حل اختلاف کارگر و کارفرما،شورای حل اختلاف کارگر و کارفرما و … برای رسیدگی به این موضوعات مهم در عرصه ی اجتماع را قرار دهد و تمامی اعضای این مجموعه ها امروزه برای بررسی جوانب گوناگون این اختلاف مشغول به خدمت رسانی می باشند.

مراجع رسیدگی به حل اختلاف کارگر و کارفرما

مراجع رسیدگی به حل اختلاف کارگر و کارفرما

توجه داشته باشید که رای نهاد های ذکر شده برای حل اختلاف کارگر و کارفرما نیز همانند محاکم قضایی دارای اعتبار اجرایی می باشد و در صورت عدم رعایت آن،ضمانت های اجرایی در نظر گرفته شده برای آنان به مرحله اجرا گذاشته می شود.

کارگران جز اقشار کم درآمد جامعه محسوب می شوند که از لحاظ قانونی برای آنان امتیازات متعددی در نظر گرفته شده است که کارفرما باید این قوانین و امتیازات را به دلیل ارزش قانونی آنان به رسمیت بشناسد و به آنها عمل کند.اختلاف کارگر و کارفرما،از جمله اختلافاتی محسوب می شوند که از زمان های گذشته تا کنون وجود داشته اند و با پیشرفت جامعه و تکمیل قوانین،نهادهایی تخصصی برای پیگیری و حل این مسائل بوجود آمدند که در این قسمت به بررسی آنان می پردازیم.

مراجع رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرما به طور کلی در دسته بندی زیر قرار گرفته اند:

 1. انجمن های صنفی
 2. شورای اسلامی کار
 3. هیات تشخیص حل اختلاف کاری
 4. هیات یا شورای حل اختلاف اداره کار

 نقش انجمن های صنفی در حل اختلاف کارگر و کارفرما

نقش انجمن های صنفی در حل اختلاف کارگر و کارفرما

در تعریف انجمن های صنفی و کارگری باید گفت که این تشکیلات غیر دولتی به عنوان نماینده ای از دو گروه کارفرمایان و کارگران مشغول به کار در یک صنف یا گروهی می شوند که حل اختلاف کارگر و کارفرما در اولویت وظایف آنان است.

بهترین راه حلی که اصولا انجمن های صنفی کار پیشنهاد می دهند آن است که اختلاف میان کارگر و کارفرما به صورت دوستانه حل شود و تا حدودی انجمن صنفی نقش یک میانجی گر برای حل این اختلافات را برعهده دارد.

اگر اختلاف کارگر و کارفرما به صورت سطحی باشد و با مذاکره،مشورت،میانجی گری قابل حل باشد،انجمن های صنفی بهترین گزینه می باشد اما اگر این اختلافات شدید و بسیار جدی باشند انجمن های صنفی موضوع را به محاکم قانونی و دولتی ارجاع خواهند داد.

شورای اسلامی کار

جالب است بدانید که طبق قانون کار جمهوری اسلامی در کارگاه های بزرگی که بیش از 50 کارگر وجود دارد،برای حل اختلاف شورای اسلامی در همان محل کارگاه باید تشکیل شود.

وظیفه ی اصلی این شوراها آن است که به عنوان نماینده ای از سمت کارگران برای حل اختلاف کارگر و کارفرما دست به کار شوند،بنابراین شورای اسلامی کار در کارگاه هایی که بیش از 50 نفر کارگر دارند اولین مرجع رسیدگی به اختلاف به حساب می آید.

از دیگر صلاحیت هایی که قانون کار با هدف رسیدگی به اختلاف بر عهده ی شورای اسلامی گذاشته است به ترتیب زیر میباشد:

 1. ارسال یک نسخه از قرارداد کار به شورای اسلامی کار برای جلوگیری از تضییع حق کارگر
 2. ارسال پرونده کارگر خاطی جهت تذکر
 3. برگزاری مراسمات مذهبی در کارگاه
 4. رسیدگی به پرونده کارگر جهت اخراج کارگر
 5. میانجی گری برای حل اختلاف

بررسی نقش هیات تشخیص حل اختلاف کاری

بررسی نقش هیات تشخیص حل اختلاف کاری

با استناد به ماده ی 157 قانون کار جمهوری اسلامی،می توان گفت که اگر اختلاف کارگر و کارفرما در انجمن های صنفی مربوطه حل نشود و به هیچ وجه طرفین سازش نکنند،هیات تشخیص حل اختلاف کاری به پرونده رسیدگی خواهد کرد.

هیات تشخیص اختلاف کاری با هدف حل اختلاف کارگر و کارفرما از سه نفر تشکیل میشود:

 • نماینده وزارت کار و امور اجتماعی
 • نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان استان
 • نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان

البته باید به این نکته اشاره کرد که در شهر های بزرگ و پرجمعیت اصولا چندین شعبه و چند هیات تشخیص برای حل اختلاف کاری وجود دارد اما در شهر های کوچک فقط یک شعبه به عنوان هیات تشخیص وجود دارد.

هیات تشخیص بعد از دعوت هر دو نماینده از سمت کارگر و کارفرما اقدام به بررسی جوانب گوناگون اختلاف کارگر و کارفرما میکنند تا بتوانند تصمیم درستی را که عادلانه باشد اخذ کنند و در نهایت به مرحله ی اجرا بگذارند.

کارگر و کارفرما هر دو 15 روز فرصت دارند تا با مشورت با وکیل کار خود اقدام به اعتراض به رای صادره کنند ؛بهتر است در انتخاب بهترین وکیل کاشان متخصص در این حوزه بسیار دقت کنند چرا که پس از گذشت این مدت زمان دیگر رای قطعی خواهد بود و هیچ یک از طرفین حق اعتراض و درخواست بازبینی مجدد نخواهند داشت.

اعتراض یه رای اختلاف کارگر و کارفرماهیات حل اختلاف کارگر و کارفرما

حال شاید این سوال به ذهن شما خطور کند برای حل اختلاف کارگر و کارفرما پس از آنکه به تشخیصش اعتراض کردیم و رای نهایی این هیات صادر شد و به به آن اعتراض داشتیم در مهلت 15 روزه ی خود چگونه باید اعتراض خود را به ثبت برسانیم؟

برای پاسخ به این سوال باید به ماده 159 قانون کار اشاره کنیم.بر اساس این قانون هر زمانی که کارگر و یا کارفرما به رای صادر شده از هیات تشخیص اعتراض داشتند باید در مهلت 15 روزه خود به هیات حل اختلاف استان مراجعه کنند.

اعضای تشکیل دهنده ی این هیئت حل اختلاف مجموعا 9 نفر می باشد:

 • سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان یا کانون انجمنهای صنفی‌کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه
 • سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه
 • سه نفر نماینده دولت (‌مدیر کل کار و امور اجتماعی، فرماندار و رئیس دادگستری محل و یا نمایندگان آن‌ها)

وظایف شورای حل اختلاف اداره کار

اصولا در این شورا با هدف حل اختلاف کارگر و کارفرما هر دو طرف و یا وکیل کارگر و وکیل کارفرما را دعوت می کنند تا در جلسه رسیدگی به اعتراض حضور داشته باشند،این نکته نیز قابل ذکر است که عدم حضور هر یک از طرفین و نماینده قانونی آنان مانع روند رسیدگی پرونده نخواهد بود.

تنها در صورتی حضور طرفین و نماینده قانونی برای حل اختلاف ضروری خواهد بود که نتیجه ی رسیدگی به اعتراض مستقیما به حضور آنان بستگی داشته باشد و نیاز باشد تا برای تکمیل اطلاعات دادرسی در جلسه حضور داشته باشند.

در چنین مواردی اگر باز هم یکی از طرفین حضور نداشته باشد تنها یکبار دیگر به آنان وقت جلسه رسیدگی به اعتراض شورا حل اختلاف کارگر و کارفرما داده خواهد شد.

در نهایت اگر طرفین یا یکی از آنان در جلسه نهایی حضور داشته باشد،هیات رسیدگی با توجه به اطلاعات و محتویات پرونده رای رسیدگی به اعتراض را که دیگر قابل تجدید نظر نیز نخواهد بود را صادر میکند.

وکیل اداره کار در کاشان

نکاتی در مورد پرونده های مربوط به حل اختلاف کارگر و کارفرما
 • مهلت رسیدگی به هیات حل اختلاف برای رسیدگی به پرونده ها صادر می کند به طور میانگین حدود یک ماه است.
 • رای صادره از هیات حل اختلاف بدون هیچگونه استثنایی بر اساس قانون کار جمهوری اسلامی کاملا ضروری و لازم و الاجرا می باشد بنابراین به عنوان یک قاعده کلی پیشنهاد میشود که در موارد حل اختلاف کارگر و کارفرما و پرونده های مربوط به آن،حتما از یک وکیل کار با تجربه که با نمونه لایحه اعتراضی به هیات حل اختلاف اداره کار آشنایی دارد،کمک بگیرید.
 • رای نهایی که پس از رسیدگی به اعتراض از سوی هیات حل اختلاف صادر میشود و به دلیل انکه رای اعتبار قانونی است توسط اجرای احکام دادگستری به مرحله ی اجرا گذاشته می شود.

تفاوتی ندارد که به وکیل در آران و بیدگل یا در شهر کاشان و یا سایر شهر های ایران نیاز دارید. شما میتوانید هم اکنون با گروه وکلای مشفق در تماس باشید تا به سوالات و مشکلات شما رسیدگی کنیم.

به این مقاله امتیاز بدهید!