اسیدپاشی یکی از زشت‌ترین نوع جنایاتی است که ممکن است انسان مرتکب شود و در سالهای اخیر نیز قربانیان زیادی داشته است که منجر به برهم خوردن نظم و امنیت جامعه نیز شده بود. از بین بردن حق آزادی تن برای افراد یکی از مهمترین موضوعاتی است که قانون گذار به آن پرداخته است و با مرتکبین آن به طور اشد برخورد می کند.

قانونی نیز تحت عنوان قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان آن در سال 98 تصویب شد و به طور خاص به تعیین مجازات برای مرتکبین این عمل قبیحانه پرداخت که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت.

مجازات اسیدپاشی روی انسان

مجازات اسید پاشی روی انسان در قانون

اسیدپاشی وقتی رخ می دهد که فرد مجرم با علم و آگاهی اقدام به ریختن اسید بر روی انسان دیگری کند. اعمالی از قبیل فرو بردن اعضای بدن در اسید و مانند این نیز در حکم اسید پاشی و قابل مجازات است. طبق قانون تشدید مجازات اسیدپاشی:

هرکس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر، با هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس، عضو یا منفعت شود در صورت مطالبه از ناحیه مجنیٌ علیه یا ولی دم حسب مورد به قصاص نفس، عضو یا منفعت محکوم می شود.

ماده 1 قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن

بنابراین مجازات اسیدپاشی روی انسان علی الاصول قصاص است اما مواردی وجود دارد که امکان اجرای قصاص نیست. به عنوان مثال، میزان آسیبی که وارد شده است مشخص نیست تا بتوان مرتکب را قصاص کرد یا اینکه قربانی از اجرای مجازات قصاص صرف نظر می کند.

در این موارد که قصاص اجرا نمی شود مرتکب باید دیه اسیدپاشی را به قربانی یا اولیای دم او بپردازد اما علاوه بر دیه به مجازات تعزیری زیر نیز محکوم خواهد شد:

 • در جنایت بر نفس و جنایت منجر به تغییر شکل دائمی صورت بزه دیده: به حبس تعزیری درجه یک؛
 • اگر که میزان دیه آن بیش از نصف دیه کامل باشد: به حبس تعزیری درجه دو؛
 • در جنایتی که میزان دیه آن از یک سوم تا نصف دیه کامل باشد: به حبس تعزیری درجه سه؛
 • در جنایتی که میزان دیه آن تا یک سوم دیه کامل باشد: به حبس تعزیری درجه چهار.

شروع به جرم اسید پاشی

شروع به جرم اسید پاشی یعنی اینکه فرد وارد عملیات اجرایی جرم اسیدپاشی شده است اما به دلیل وجود یک عامل خارج از اراده مرتکب نتوانسته که جرم را کامل انجام بدهد. طبق ماده 122 قانون مجازات اسلامی، مجازات شروع به اسیدپاشی به این ترتیب تعیین می شود:

 • در صورتی که مجازات قانونی جرم اسیدپاشی سلب حیات، حبس ابد یا حبس تعزیری درجه 1 تا 3 باشد : مجازات شروع به جرم اسید پاشی حبس تعزیری درجه 4 است.
 • در صورت که مجازات قانونی جرم اسیدپاشی قطع عضو یا حبس تعزیری درجه 4 باشد : مجازات شروع به جرم آن حبس تعزیری درجه 3 خواهد بود.

معاونت در این جرم چه مجازاتی دارد؟

همکاری در این جرم چه مجازاتی دارد؟

معاون جرم کسی که با تهدید کردن، ترغیب کردن، تطمیع کردن فرد را به ارتکاب جرم سوق داده است. مطابق قانون تشدید مجازات اسیدپاشی، معاونت در اسید پاشی جرم است و مجازات معاونت در اسیدپاشی به نحو زیر مشخص شده است:

 • اگر مجازات قانونی مرتکب، سلب حیات باشد: مجازات معاونت در اسید پاشی حبس تعزیری درجه دو است.
 • در صورتی که مجازات قانونی مرتکب، قصاص عضو باشد: مجازات معاون اسیدپاشی حبس تعزیری درجه سه است.
 • در صورتی که مجازات مرتکب قصاص نباشد یا به هر علتی قصاص نفس یا عضو اجراء نشود: مجازات معاون یک درجه پایین تر از مجازات تعزیری مرتکب اصلی جرم خواهد بود.

مجازات اسیدپاشی روی ماشین

مجازات اسید پاشی روی ماشین

اسید پاشی بر روی اشیا نیز قابل مجازات است که رایج ترین نوع آن اسیدپاشی روی ماشین است. اسید پاشی روی خودرو مشمول مجازات تخریب اموال منقول می شود که در ماده 677 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات بیان شده است. طبق این ماده:

هر کس عمداً اشیاء منقول و یا غیر منقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد به‌ حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده 677 قانون مجازات اسلامی

بنابراین مجازات اسید پاشی روی ماشین نیز شش ماه تا سه سال حبس خواهد بود.

مقررات ویژه مجازات اسید پاشی

مجازات اسید پاشی به دلیل شکل خشن این جرم در قانون تشدید شده است و مقررات سختگیرانه تری برای آن در نظر گرفته است؛ از این رو جرم اسید پاشی و شروع به آن تابع احکام زیر است:

 • مقررات مربوط به آزادی مشروط اعمال نمی شود.
 • مقررات تعلیق اجرای مجازات اعمال نمی شود.
 • امکان تخفیف مجازات وجود ندارد مگر اینکه بزه دیده یا اولیای دم او نسبت به مجازات تعزیری مرتکب نیز اعلام گذشت کرده باشد که در این صورت مجازات تعزیری نیز تنها تا یک درجه قابل تخفیف است.
 • مقررات تعویق صدور حکم نیز اعمال نمی شود.

تهدید به اسیدپاشی

چه مجازاتی در انتظار تهدیدکنندگان است؟

ممکن است مرتکب قبل از اسیدپاشی اقدام به تهدید به اسیدپاشی کند که این موضوع نیز به تنهایی جرم محسوب می شود. یعنی حتی اگر واقعا اسیدپاشی رخ ندهد و تنها تهدید به اسید پاشی صورت بگیرد این عمل تحت عنوان جرم تهدید قابل پیگیری قضایی است.

تهدید به اسید پاشی با پیامک یا شفاهی ممکن است انجام شود که در هر حال قابل مجازات است. مجازات تهدید به اسید پاشی طبق ماده 669 قانون مجازات اسلامی شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو‌ماه تا دو سال خواهد بود.

هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید،‌اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (74) ضربه یا زندان از دو‌ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

ماده 669 قانون مجازات اسلامی

مرجع صالح رسیدگی

مرجع صالح رسیدگی به این جرم

مرجع صالح رسیدگی به جرم اسید پاشی با توجه به شدت جرم و مجازات آن مشخص می شود. در صورتی که مجازات جرم اسید پاشی سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن باشد، مرجع صالح رسیدگی به جرم اسیدپاشی دادگاه کیفری یک است. اما در صورتی که جرم اسیدپاشی شامل این مجازات ها نباشد، مرجع صالح به رسیدگی به جرم اسیدپاشی دادگاه کیفری دو می باشد.

وکیل اسیدپاشی

اگر در مورد پرونده های اسیدپاشی نیاز به مشاوره حقوقی یا وکیل دارید، با گروه وکلای مشفق در تماس باشید.

دریافت مشاوره حقوقی
به این مقاله امتیاز بدهید!