برای شروع یک زندگی خانوادگی داشتن منزل یکی از موارد مهم است. از نظر قانون یکی از وظایف مهم مرد تهیه مسکن مناسب و مستقل (زوجه میتواند در منزلی که با افراد دیگر مشترک است زندگی نکند) که از مصادیق نفقه می‌باشد، برای همسرش است. ممکن است زوجه از شرایط خانه تهیه شده رضایت نداشته باشد و موضوع الزام به تهیه مسکن مطرح کند. توجه داشته باشید اگر مرد منزلی متناسب با شئونات زن مهیا کند و او از حضور در مسکن خودداری کند، مرد میتواند دادخواست الزام به تمکین را توسط وکیل تنظیم و به دادگاه تقدیم کند.

همچنین چنانچه مرد از تهیه مسکن مستقل سرباز زده و یا زن را اجبار به زندگی در محیطی نامناسب نماید زن می تواند با توسل به قانون و تنظیم دادخواست الزام به تهیه مسکن جداگانه توسط مرد نماید . اهمیت این بحث در حدی است که گاهی مواقع طلاق به دلیل عدم تهیه مسکن رخ می‌دهد. در ادامه جزئیات این موضوع را بیشتر بررسی می‌کنیم.

شرایط منزل مستقل برای زوجه

شرایط منزل مستقل برای زوجه
شرط اصلی دادگاه برای تعیین شرایط مسکن، حفظ مقام و منزلت زن است.

مهمترین شرط در تهیه مسکن مستقل برای زوجه در نظر گرفتن شان زوجه و شرایط زندگی پیشین برای او است. موارد بیشماری دیده شده که زوج برای شانه خالی کردن از بار قانون اقدام به تهیه منزل در شهری دیگر و یا مسکن فاقد وسایل ضروری زندگی می نماید. در اینگونه موارد زوجه میتواند به قانون تمسک جسته و دادگاه با فرستادن مددکار و بررسی شرایط از نزدیک حکم لازم را صادر می نماید.

مجازات تهیه نکردن مسکن

مجازات عدم تهیه مسکن ممکن است با توجه به شرایط هر پرونده، متفاوت است.
مجازات عدم تهیه مسکن ممکن است با توجه به شرایط هر پرونده، متفاوت است.

چنانچه مرد حتی از اجرای حکم قانونی سرپیچی نموده و با وجود صدور حکم الزام به تهیه مسکن از سوی دادگاه منزل و ماوای درخوری برای زوجه تهیه نکند، زن می تواند درخواست کیفری نفقه مطرح نموده و گواهی عدم امکان تمکین بگیرد. در این مورد حتی امکان محکومیت به حبس برای مرد نیز دور از انتظار نیست.

دادخواست الزام به تهیه مسکن

همانطور که در ابتدا مقاله گفتیم دادخواست الزام به تهیه مسکن تنها راه قانونی ارئه خواسته خود به دادگاه است. برای اینکار میتوانید یکی از راهکار‌های زیر را انتخاب کنید. در دو روش زیر شما به سند ازدواج و شناسنامه یا کارت ملی زوجه نیاز دارید.

اولین روش این است که خودتان با تهیه فرم الزام به تهیه منزل و تکمیل آن، شخصا آن را تقدیم دادگاه کنید. توجه داشته باشید بخشی از کار در دفتر خدمات الکترونیک قضایی انجام می‌شود. فراموش نکنید که این روش به احتمال زیاد وقت و هزینه شما را اتلاف کند زیرا تمام کارهای حقوقی مراحل مخصوص به خود را دارد و ممکن است شما با آن آشنایی کافی را نداشته باشید.

دومین و بهترین راهکار کمک گرفتن از وکیل الزام به تهیه مسکن است. با این کار تمام مراحل کار بدون خطا و اتلاف وقت انجام می‌شود. برای اطلاعات بیشتر میتوانید با وکلای گروه مشفق در تماس باشید تا شما را راهنمایی کنند.

مشاوره آنلاین با وکیل زن
وکیل زن الزام به تهیه مسکن
وکیل ملکی مرد با تجربه
وکیل ملکی مرد

زندگی در خانه پدر شوهر

به دلیل مشکلات مالی در ابتدا شروع زندگی مشترک، برخی از داماد ها ترجیح می‌دهند تا در خانه پدر خود ساکن شوند و در آینده نسبت به تهیه خانه ای جداگانه اقدام کنند. حق زن طبق قانون سکونت در منزل مستقل است اما اگر زوجه در منزل پدر شوهر مشکلاتی داشته باشد که شان و منزلتش زیر سوال برود، وی میتواند اعتراض خود را به مراجع قانونی تحت انواع الزام به تهیه مسکن اعلام کند. دادگاه با بررسی شرایط رای نهایی را صادر می‌کند.

مشکلات مالی از مهمترین دلایل زندگی در خانه پدر شوهر و مادر شوهر است.
مشکلات مالی از مهمترین دلایل زندگی در خانه پدر شوهر و مادر شوهر است.

طلاق به دلیل عدم تهیه مسکن

مطابق ماده 1107 پرداخت وقت از وظایف زوج می باشد که یکی از موارد پرداخت نفقه، تهیه مسکن است. در نتیجه اگر زوج از پرداخت نفقه امتناع کند زوجه میتواند به دادگاه مراجعه و زوج را محکوم به پرداخت نفقه کند. اگر شوهر از پرداخت نفقه خودداری کند و مسکن را تهیه نکند، زوجه میتواند از دادگاه حکم طلاق با توجه به عدم پرداخت نفقه که از شروط دوازده‌گانه زمان عقد است بگیرد.

امتناع از خرید یا تهیه مسکن مناسب میتواند منجر به طلاق شود.
این کار با توجه به قوانین مربوط به نفقه امکان پذیر است.

نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، اثاث منزل، هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه یا مرض.

ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی

به عبارتی دیگر میتوان گفت: چنانچه الزام به تهیه مسکن صورت گرفته اما مرد از اجرای رای دادگاه سرپیچی نماید، زوجه میتواند به استناد رای دادگاه و اثبات سرپیچی مرد از تهیه مسکن مناسب،اقدام به مطالبه ی نفقه نماید و نکته ی مهم‌تر اینکه عدم تامین مسکن مناسب از مصادیق عسر و حرج بوده و به استناد آن زن می تواند تقاضای طلاق نماید.

نمونه رای الزام به تهیه مسکن مستقل

از آنجا که الزام به تهیه مسکن از مسائل مهم در روابط حقوقی زن و شوهر است آگاهی از شرایط و ضوابط آن ضروری است برای آگاهی بخشی بیشتر نمونه رای الزام به تهیه مسکن در اینجا آورده شده که مطالعه ی آن خالی از لطف نیست.

در خصوص دادخواست خانم ……… فرزند ………. با وکالت ………… به طرفیت ………. به خواسته الزام به تهیه مسکن مستقل با عنایت به محتویات پرونده و کپی سند نکاحیه وجود علقه زوجیت دائم فی مابین طرفین به سبب عقد نکاح دائم محرز و مسلم می باشد در مورد خواسته با توجه به اظهارات وکیل خواهان و در دادگاه بشرح صورتجلسه مورخ ………

نظر به اینکه خوانده مسکن ندارد دادگاه دعوی خواهان را وارد و محرز تشخیص داده و با توجه به ذیل مساله 8 فصل فی النفقات تحریر الوسیله حضرت امام خمینی (ه) و به استناد مواد 1102 و 1107 قانون مدنی خوانده را به تهیه منزل متعارف و مستقل و و مناسب برای خواهان محکوم می نماید رای صادره با توجه به ابلاغ واقعی به خوانده حضوری ومستنداً به مواد 330 و 334 و 336 قانون آیین دادرسی مدنی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد .

نمونه رای الزام به تهیه مسکن مستقل
تهیه مسکن و اثاث البیت

براساس آنچه در قانون ماده ی اصلاحی 1107 مدنی ایران ذکر شده تامین تمام نیازهای متعارف زن از قبیل تهیه مسکن و اثاث البیت ،البسه ،هزینه های درمانی و در صورت لزوم استخدام خادم جزو مصادیق نفقه بوده و تهیه ی آن بر عهده ی زوج است. در تهیه ی تمام موارد ذکر شده شأن زن و وضع زندگی پیشین وی ملاک عمل خواهد بود، نه وضع مالی مرد و تشخیص این موضوع بر عهده ی دادگاه است.

دعاوی حقوقی خانواده اعم از الزام به تمکین و الزام به تهیه مسکن حائز ظرافت هایی قانونی فراوانی است که اشراف کامل به تمام پیچ و خم ها و راهکارهای حقوقی آن نیازمند مشورت با وکیل الزام به تهیه مسکن متخصص و مجرب در این امور است. گروه وکلای مشفق به پشتوانه ی تجربه، دانش و تخصص وکلای حاذق آمادگی دارد در حل پیچیده ترین مسائل حقوق خانواده یاری گرتان باشد.