خبرگزاری قوه قضاییه از ابلاغ سند تحول قضایی در تاریخ 6 دی سال 99 توسط ریاست این قوه اطلاع داد. مقام معظم رهبری با اجرای این سند که پیش از عهده دار شدن ریاست قوه قضاییه، توسط حجت الاسلام والمسلمین رئیسی تنظیم شده بود، موافقت کرد. اصلاحیه‌های این سند از تجارب حدود 2 سال، ریاست فعلی قوه قضاییه و اقتضائات اجرایی و همچنین مشاوره‌هایی که از متخصصان و کارشناسان داخل و خارج از بدنه دستگاه قضائی گرفته، انجام شده است. اگر در مورد این سند اطلاعی ندارید، حتما ویدیو زیر را ببینید.

بررسی تخصصی سند تحول قضایی

سرفصل های سند تحول قضایی

متن کامل این سند که مشتمل بر یک دیباچه، یک مقدمه و چهار فصل است. درفصل اول کلیات سند که مشتمل سه موضوع اصلی تعاریف، روش‌شناسی و فرایند تدوین و چرخش‌های تحول‌آفرین توضیحاتی داده شده است. فصل دوم را در قسمت ماموریت های سند تحول در ادامه بررسی می‌کنیم. فصل سوم به تحلیل نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول که شامل یازده مبحث زیر است پرداخته:

 • برنامه‌ریزی
 • سازمان‌دهی
 • منابع انسانی
 • منابع مالی
 • منابع فیزیکی و تجهیزات
 • قوانین و مقررات
 • فناروی
 • نوآوری و پیشنهادها
 • گفتمان‌سازی
 • رعایت ارتباطات مردمی
 • رعایت کرامت ارباب رجوع

در فصل چهارم نظام راهبری و پایش شامل مباحث ستاد راهبری اجرای سند تحول قضائی، دبیرخانه ستاد اجرای سند تحول قضائی و کمیته‌های راهبری اجرای سند تحول قضائی می‌باشد.

ماموریت های سند تحول قضایی

در فصل دوم این سند 7 ماموریت که شامل موارد زیر است بررسی شده است.

 1. رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومت
 2. احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع
 3. نظارت بر اجرای صحیح قوانی و حسن جریان امور
 4. کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام
 5. پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی
 6. اصلاح مجرمان
 7. حمایت از حقوق مالکیت اشخاص

دانلود متن کامل سند تحول قضایی

با کلیک بر روی دکمه زیر میتوانید متن کامل این سند که در 69 صفحه تنظیم شده است را دانلود کنید.

مقام معظم رهبری و سند تحول

در کنفرانسی که تاریخ 7 تیر 99 با مدیران دستگاه قضا به علت کرونا مجازی برگزار شد، مقام معظم رهبری به موارد زیر اشاره کردند.

فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد سند تحول قضایی در جلسه با مدیران دستگاه قضایی کشور

طبق گزارش قوه قضاییه سند تحولی که در سال قبل رئیس محترم قوه تهیه کرده بودند و ارائه کردند و ابلاغ کردند این ویرایش ارتقاء داده شده این سند است. آنچه که امروز در دسترس قوه قضاییه است سندی است که از لحاظ سطح کار از سند اولی بالاتر و پیشرفته تر است.

طبق گزارشاتی که یه من دادند، این سند را قوه محترم قضایی با همکاری نخبگان متعددی از حوزه و دانشگاه تهیه و فراهم کردند. همچنین با استفاده از تجربیات برگزیدگان درون قوه و مجربین قوه ارتقا سند فراهم شده است. این (سند) را اگرابلاغ نشده، ابلاغ کنید، دنبال کنید و کارنامه اجرای برنامه‌های متعدد این سند را هم منتشر کنید.

مقام معظم رهبری

منابع: www.ilna.news و www.mizanonline.com

اولین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی برگزار شد

رئیس قوه قضائیه، بر اجرای دقیق سند تحول قضایی در اولین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی با عزم دستگاه قضا و لزوم هماهنگی نزدیک با سایر قوا برای اجرای دقیق و همه جانبه این صنعت تأکید کرد. آقای رئیسی با اشاره به لزوم تصویب قوانین لازم و استفاده از ظرفیت نخبگان سراسر کشور برای اجرایی شدن سند تحول قضایی، گفت: مرکزی در قوه قضاییه برای پیگیری جدی اجرای این سند ایجاد شده است.

5/5 - (2 امتیاز)