آیا تاکنون در مورد شکایت از وکیل چیزی شنیده اید و راجع به مراحل قانونی و نحوه ی اقدامات حقوقی اطلاع دارید؟ همه ی به خوبی می دانیم که وکلا یکی از اقشار مهم جامعه به حساب می آیند که نقش کلیدی و بسیار مهمی در تشکیل هنجار های اجتماعی و الگوهای رفتاری دارند. این گروه از جامعه به عنوان نمونه ای از افرادی هستند که تابع و پیرو قوانین و قواعد جامعه هستند و به همین جهت نیز الگویی برای دیگر مردم به حساب می آیند. جرایم وکلا ممکن است تاثیر بسیار منفی در جامعه داشته باشد.

به هر حال ارتکاب جرم توسط وکلا نیز جز موارد نشدنی نیست و احتمال آن وجود دارد، به همین دلیل نیز قانون برای همه ی افراد این امکان را بوجود آورده است که برای احقاق حقوق خود بتوانند در مراجع قضایی اقدام به شکایت از وکیل کنند.

توجه داشته باشید که به دلیل شان اجتماعی وکلا و شغل حساس آنها که در حالت کلی با قانون سروکار دارند میتوان گفت که امکان بخشش و عفو تخلفات وکیل بسیار کمتر از دیگر افراد جامعه است و تبعات سنگینی را به همراه دارد که در ادامه ی مطلب با آنها اشنا خواهیم شد.

مرجع پیگیری به شکایت از وکیل

در حالت کلی در رابطه با موضوع مرجع پیگیری به شکایت از وکیل و تخلفات او میتوان به دو نکته اشاره کرد:

نکته اول: در حالت اول ممکن است وکیل مرتکب جرمی شود که در قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است. از طرفی دیگر نیز ممکن است میان دو وکیل اختلافی پیش آمده باشد و آنان برای حل اختلاف از یکدیگر شکایت کرده باشند که در این حالت طرح شکایت آنان در محاکم عمومی نیز قابلیت پیگیری دارد.

نکته دوم: ممکن است یک وکیل مرتکب تخلفاتی شود که خلاف آیین نامه و مقررات کانون وکلا باشد که در این مورد میتوان از طریق اقدامات قانونی و طرح و پیگیری شکایت از کانون وکلا کرد.

نکته: حق الوکاله در صورت عزل وکیل توسط موکل باید طبق قرارداد مالی میان آنها به طور کامل پرداخت شود و هیچ ربطی به موضوع طرح شکایت از وکیل و عواقب آن ندارد.

در چه صورتی میتوان به دلیل ارتکاب جرائم انتظامی برای شکایت از وکیل به مراجع ذیصلاح مراجعه کرد؟

در صورت ارتکاب هر یک از جرائم زیر توسط وکیل، افراد می توانند برای شکایت از وکیل به دادسرای انتظامی مراجعه نمایند، تخلفات انتظامی وکلا قوه قضائیه را بر اساس درجه ی مجازات فعل مربوطه دسته بندی کرده ایم:

انواع جرایم وکلا
تخلفات وکیل نسبت به موکل شامل چه مواردی می‌شود؟

درجه 3:

 انجام وکالت بدون تمدید پروانه

تجاهر به مسکر و مواد مخدر و مراوده در اماکن فساد

عدم حضور در جلسات دادگاه بدون عذر موجه

عدم قبول مراسلات کانون و امتناع از دادن رسید در قبال آنها

عدم ارائه رسید در قبال وجوه و اموال و اسناد دریافتی از موکل

عدم رعایت تقدم در جلسات محاکمه ای که همزمان هستند یا عدم رعایت تقدم محاکمات کیفری

وکالت در محلی که وکیل در زمان اشتغال به خدمت قضایی در آنجا شاغل بوده برای بار اول

تمرکز فعالیت وکالتی و یا تاسیس دفتر وکالت در غیر از محل مجاز برای بار اول

کانون وکلا

درجه 4:

عدم ارائه رسید در قبال وجوه و اموال و اسناد دریافتی از موکل

تجاهر به مسکر و مواد مخدر و مراوده در اماکن فساد

اشتغال به شغل وکالت و مداومت در انجام آن

معرفی خود با درجه بالاتر

تحصیل وکالت با توسل به وسایل فریبنده

تحصیل وجه یا مال یا سند دیگری زائد بر حق الوکاله قراردادی، یا تعرفه ای( در مواردی که قراردادی در بین نیست)

عدم اطلاع استعفا به دادگاه و موکل یا استعفا در زمانی که موکل مجال کافی برای معرفی وکیل جدید ندارد

قبول وکالت در دعاوی که وکیل قبلا با سمت قضایی یا داوری در آن دخالت داشته است

قبول وکالت علیه ارگانهای دولتی که وکیل سنت وکالت یا مشاوره آن اداره را دارد

استعفاء از وکالت و قبول مجدد آن یا اعمال مشابه به منظور اطاله دادرسی

اظهارات غیر محترمانه نسبت به محاکم و مقامات رسمی و همکاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص

تخلفات وکیل نسبت به موکل و عدم آگاه نمودن موکل به منظور پرداخت هزینه های پرونده که موجب تضییع حق موکل گردد

وکالت در محلی که وکیل در زمان اشتغال به خدمت قضایی در آنجا شاغل بوده برای بار دوم

تقدیم عرض حالی که از حیث تمبر ناقص است تمرکز فعالیت وکالتی و یا تاسیس دفتر وکالت در غیر از محل مجاز برای بار دوم

دیگر مصادیق جرائم وکیل بر اساس درجات مجازات درجه 5:

شکایت از وکیل در صورت بروز هر یک از موارد زیر امکان پذیر است:

قبول وکالت به صورت تصنعی (در ظاهر بنام دیگری در باطن برای خود)

افشاء اسرار موکل و خیانت وکیل به موکل

تخلف از قسم

عدم تحویل یک نسخه از وکالتنامه به موکل برای بار اول

وکالت در محلی که وکیل در زمان اشتغال به خدمت قضایی در آنجا شاغل بوده برای بار سوم

عدم تحویل پروانه به کانون بعد از اعلام کانون مبنی بر تعلیق پروانه

شرکت در مدعی به

انتقال قرارداد حق الوکاله به دیگری تمرکز فعالیت وکالتی و یا تاسیس دفتر وکالت در غیر از محل مجاز برای بار سوم

malekpourmie.com/جرائم-وکلا/
افشای اسرار موکل توسط وکیل
افشای اسرار موکل توسط وکیل یکی از جرائمی است که ممکن است توسط وکلا انجام شود.

درجه 6:

مواضعه و تبانی با طرف دعوی و خیانت به موکل

قبول وکالت علیه موکل سابق در همان موضوعی که وکالت آن را برعهده داشته است

تحصیل پروانه وکالت بدون داشتن شرایط مقرره و یا فاقد شرایط مذکور شدن

اثبات خلاف عذری که وکیل برای عدم حضور در دادگاه یا دادسرا یا دادگاه انتظامی اظهار نموده

عدم تحویل یک نسخه از وکالتنامه به موکل برای بار دوم

وکالت در محلی که وکیل در زمان اشتغال به خدمت قضایی در آنجا شاغل بوده برای بار چهارم

عدم تحویل پروانه به کانون پس از اعلام کانون مبنی بر تعلیق پروانه

شرکت در مدعی به انتقال قرارداد حق الوکاله به دیگری

مجازات های تخلفات انتظامی وکلا قوه قضاییه

در صورت شکایت از وکیل و مجازات های انتظامی تخلفات قوه قضاییه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  1. اخطار کتبی
  2. توبیخ با درج در پرونده
  3. توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون
  4. تنزل درجه
  5. ممنوعیت از سه ماه تا سه سال
  6. محرومیت دائم از شغل وکالت

آیین دادرسی در مورد پیگیری جرایم وکلا

هنگامی که صحبت از شکایت از وکیل میشود، برای همه ی افراد این سوال پیش می آید که دادسرای انتظامی وکلا کجاست و چگونه باید شکایت خود را ثبت کنیم؟ به پاسخ این سوال به طور خلاصه اشاره می کنیم:

1. در اولین قدم برای شکایت از وکیل شما باید به مرجع رسیدگی جرائم خاص وکلا دادسرای انتظامی مراجعه کنید.

2. شما میتوانید شکایت از وکیل شاکی (شکایت از وکیل طرف مقابل) یا از وکیل خود داشته باشید.

3. طرح شکایت از وکیل بابت حق الوکاله، یا شکایت از وکیل به جرم خیانت در امانت و…. جز مواردی هستند که از جانب دادگاه وکیل مقصر شناخته میشود و کیفر خواست صادر میشود و از طرفی دیگر قرار منع تعقیب نیز اجرا خواهد شد.

4. توجه داشته باشید که آرایی که نسبت به تخلفات انتظامی درجه۱ و ۲ و ۳ صادر میگردد قطعی و غیرقابل تجدید نظر هستند و آرایی که نسبت به تخلفات انتظامی درجه ۴ و بالاتر صادر میشود قابلیت ارائه درخواست تجدید نظر دارند.

به این مقاله امتیاز بدهید!