آدرس : کاشان – بلواردانش – دانش 23 – مجتمع امین

ثبت

در حال بارگیری نوشته ها...
راه های قانونی اثبات سید بودن در قانون

اثبات سیادت

سید در زبان قرآن به معنی آقا و سرور است و در جوامع گوناگون به کسی سید میگویند…