طلاق انحلال نکاح دائم با شرایط خاص از جانب مرد می‌باشد. مرد میتواند با شرایط مقرر در قانون مدنی با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید و زن هم میتواند با وجود شرایط مقرر در مواد 1119، 1129 و 1130 از دادگاه تقاضای طلاق نماید. اگر در رابطه با موضوع انواع طلاق مطالعه کرده باشید، متوجه این موضوع خواهید شد که طلاق دارای دو نوع مختلف میباشد، طلاق رجعی و طلاق بائن.

همانطور که از نام طلاق رجعی مشخص است، این طلاق به نوعی میباشد که در ایام عده مرد فرصت آن را دارد که مجددا برای آغاز زندگی مشترک با همسرش به او مراجعه کند اما سوالی که اکنون ممکن است بوجود آید آن است که طلاق بائن چیست؟

طلاق از نوع بائن دارای معنای متفاوتی از طلاق رجعی میباشد و در این نوع طلاق دیگر امکان مراجعه مجدد مرد برای ادامه ی زندگی با همسرش را نخواهد داشت و به بیانی بهتر، رابطه علقه و زوجیت به طور کامل باید از بین برود، مگر آنکه مجددا برای جاری شدن صیغه ی عقد ازدواج اقدام کنند تا ایجاد رابطه ی علقه و زوجیت در میان آنها صحیحی باشد.

طلاق بائن به چه مواردی تقسیم میگردد؟

طلاقی که قبل از رابطه زناشویی پیش آید، طلاق بائن نام دارد اما جز طلاق بائن مدخوله به حساب نمی آید. این نوع طلاق عده ندارد.

طلاق زنی که یائسه میباشد. یائسه به زنی گفته میشود که به اقتضای سنش که به طور میانگین پنجاه سالگی است عادت زنانگی نمی بیند و زمان بارداری او به پایان رسیده است. زن یائسه بعد از طلاق نیازی به نگه داشتن عده ندارد.

طلاق بائن مبارات

طلاق بائن مبارات نیز جز طلاق‌هایی محسوب میشود که زن و مرد (به صورت دوطرفه) از یکدیگر کراهت و تنفر داشته باشند. دراین صورت عوض باید زاید میزان مهر نباشد یعنی زن برای اینکه مرد او را طلاق دهد، مبلغی کمتر از میزان مهریه به مرد میدهد تا طلاق صورت بگیرد.

طلاق خلع

طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق می‌گیرد اعم از اینکه مال‌ مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.

سه طلاق پی در پی که در اصطلاح عامیانه آن را سه طلاقه می نامیم نیز جز طلاق های بائن میباشد.

در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنان چه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.

ماده 1130 قانون مدنی

عسر و حرج موضوع ماده بالا عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه‌ی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد:

ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.

اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.

محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.

ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.

ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه‌ی صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.

مهریه در این نوع طلاق

  • مهریه در طلاق بائن همان مقداری است که در زمان عقد نکاح مقرر شده است.
  • مهریه در طلاق بائن مدخوله به طور کامل به زن تعلق میگیرد و در طلاق بائن غیر مدخوله نصف ان قابل دریافت میباشد. البته در برخی از موارد که به آن اشاره کردیم طلاق از نوع خلع است و زن با کمک وکیل طلاق بائن ، مهریه اش را میبخشد تا از مرد سریعا جدا شود.
  • در طلاق بائن خلع، زن به جهت کراهتی که از مرد دارد مهریه ی خود را میبخشد پس مهر به وی تعلق نمیگیرد.

جالب است بدانید اگر شوهر در حال بیماری باشد و برای طلاق زن خود اقدام کند و بعد از گذشت مدت زمانی بر اثر همان بیماری بمیرد زن از او ارث میبرداگر چه طلاق از نوع بائن باشدولی به شرط انکه زن شوهر نکرده باشد.

آثار حقوقی طلاق بائن

آثار حقوقی طلاق بائن
در این قسمت مقاله آثار حقوقی طلاق بائن را بررسی میکنیم.

مسلما بعد از طلاق بائن و جدایی زن و شوهر چالش هایی ممکن است پیش آید که دارای اثر طولانی مدت می باشد، به موارد زیر دقت کنید:

  • نمونه ای از آثار مهم طلاق از نوع بائن جدایی کامل دو همسر از یکدیگر میباشد.
  • اختیار ازدواج بعد از طلاق بائن و یا ازدواج در عده طلاق بائن برای مرد بدون اجازه دادگاه وجود دارد.
  • در انواع طلاق های بائن زن و مرد از هم ارث نمی برند.
  • بلافاصله پس از جاری شدن متن صیغه طلاق بائن ، زن باید خانه شوهر را ترک کند.

برای اطلاع دقیق از بقیه آثار و همچنین دریافت مشاوره با وکیل طلاق توافقی با ما در تماس باشید.

عده در طلاق بائن

در حالت کلی بر اساس ماده 1150 قانون مدنی عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی‌تواند شوهر دیگر اختیار کند. توجه داشته باشید که با استناد به قانون مدنی میتوان گفت که عده طلاق و عده فسخ نکاح سه طهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده او 3 ماه است. عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نکاح منقطع در غیر حامل دو طهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت‌ زنانگی نبیند که در این صورت 45 روز است.

عده طلاق بائن چقدر است
عده طلاق بائن چقدر است؟

بنابراین به خوبی می توان در پاسخ به سوال عده طلاق بائن چقدر است به این نکته اشاره کرد که مدت عده در طلاق بائن به مدخوله بودن و غیر مدخوله بودن طلاق بائن وابسته است. یعنی اگر رابطه زناشویی میان زن و مرد وجود نداشته باشد،عده طلاق نیز برای زن وجود ندارد اما اگر طلاق بائن از نوع مدخوله باشد زن باید عده بعد از طلاق را رعایت کند و حکم رابطه در زمان عده طلاق بائن وابسته به مدخوله بودن و غیر مدخوله بودن طلاق میباشد.

در نهایت باید به این نکته توجه داشته باشید که در طلاق بائن غیر مدخوله به دلیل آنکه زوجه باکره محسوب میشود، عده از لحاظ شرعی وجود ندارد و زن میتواند مجددا پس از جدایی با مرد دیگری ازدواج کند.

خواستگاری در زمان عده طلاق بائن

توجه داشته باشید که حکم خواستگاری در زمان عده طلاق بائن برای دختر باکره صحیح است و اشکالی ندارد اما برای زنی که طلاق بائن مدخوله داشته است، جایز نمی باشد اما حرام نیز محسوب نمیشود و این در حالی میباشد که حکم خواستگاری در طلاق رجعی حرام محسوب میشود. در این مقاله سعی شد نکات کلیدی گفته شود. در صورتی که نیاز به وکیل طلاق بائن دارید، هم اکنون با وکلای ما تماس بگیرید.

وکیل مشاوره حقوقی
به این مقاله امتیاز بدهید!