آدرس : کاشان – بلواردانش – دانش 23 – مجتمع امین

جرایم

در حال بارگیری نوشته ها...
مراتب قانونی شکایت از وکیل

مراتب قانونی شکایت از وکیل

ارتکاب جرم توسط وکلا نیز جز موارد نشدنی نیست، به همین دلیل نیز قانون برای همه ی افراد این امکان را بوجود آورده است که برای احقاق حقوق خود بتوانند در مراجع قضایی اقدام به شکایت از وکیل کنند.

ادامه مطلب

آشنایی با توهین و افترا در قانون

توهین و افترا در قانون

ازجمله جرائمی که در قانون مجازات کشور ما جرم تلقی میشود و دارای پیگرد قانونی میباشند، جرائمی به نام های توهین و افترا می باشد. توهین و افترا در قانون مجازات جدید کشور ما دارای شرایط و تعاریف خاصی میباشند که اگاهی یافتن و اطلاع از آنها سبب جلوگیری از بروز بسیاری از چالش ها و معضلات حقوقی میشود.

ادامه مطلب