منو

آدرس : کاشان – بلواردانش – دانش 23 – مجتمع امین

جرایم

در حال بارگیری نوشته ها...
آشنایی با توهین و افترا در قانون

توهین و افترا در قانون

ازجمله جرائمی که در قانون مجازات کشور ما جرم تلقی میشود و دارای پیگرد قانونی میباشند، جرائمی به نام های توهین و افترا می باشد. توهین و افترا در قانون مجازات جدید کشور ما دارای شرایط و تعاریف خاصی میباشند که اگاهی یافتن و اطلاع از آنها سبب جلوگیری از بروز بسیاری از چالش ها و معضلات حقوقی میشود.

ادامه مطلب